FAQ

Veel gestelde vragen "Technologie"

             
Trefwoord Serie (Artikelnummer) Communicatie Antwoord Middenpositie SF...M(L) Hoe wordt de middenpositie bij een draai-eenheid bediend? De draai-eenheid wordt geleverd met een S7-module, die de complete besturing bevat. Indien een andere besturingseenheid wordt gebruikt, is in de installatie- en bedieningshandleiding een aansturingsplan afgedrukt dat kan worden gebruikt voor de programmering.  
Nokken afstellen GP400 Hoe stel ik de nokken af op een parallelle grijper met twee vingers uit de GP400-serie? De grijpervingers moeten naar de open positie worden bewogen om de stelschroeven aan de zijkant van de geleider los te kunnen draaien. Zet de schakelaar in de gewenste detectiepositie en stel de schakelnok af op de sensor met behulp van de inbusbout van de schakelnok.        
X-Series GP400 Wat is het verschil tussen de parallelle grijpers met twee vingers uit de GP400X- en GP400-series? De GP400X-serie heeft, in tegenstelling tot de GP400-serie, een overlappende geleiding. Deze geleiding stelt ze in staat meer momenten in zich op te nemen. Uitwendige afmetingen en grijpkrachten zijn gelijk.      
alle Alle Hoe lang kan een uit de handel genomen product nog worden verkregen? Er is een scenario voor een uit de handel genomen product dat is aangepast aan de individuele producen en het tijdsbestek bepaalt. In principe kan een uit de handel genomen product altijd nog worden gekocht. De verkoopprijs wordt dan echter berekend op basis van het aantal eenheden. Uitzonderingen hierop zijn wanneer de in het product ingebouwde onderdelen niet meer door Zimmer kunnen worden verkregen.        
alle Alle Is er een compatibele vervanging voor niet meer geproduceerde producten? ER bestaat compatibiliteit voor producten die versiegebonden zijn. De letter -A, -B, -C enz. aan het eind van de productsleutel geeft het versieniveau aan. Producten die zonder versiebeheer uit het programma worden genomen, zijn meestal niet compatibel met andere producten. Er moet contact worden opgenomen.      
Gatengrijper LG4-20 Kan de spantang worden bewerkt en hoe? De spantang kan worden gedraaid tot de te grijpen boordiameter binnen het bereik van de toegestane bewerkingsoppervlakte, zie
datablad. Na de bewerking wordt de spantang met een zaag ter hoogte van de gleuven doorgezaagd, ontbraamd en op de basisgrijper gemonteerd.
       
Werkstukgegevenssets IO-Link-grijpers Hoeveel werkstukgegevenssets kunnen worden opgeslagen voor IO-Link-grijpers? De gegevens van maximaal 32 werkstukken kunnen worden opgeslagen.      
Rotatieremmen RBPS Kan het RBPS gebruikt worden voor rotatieremmen? Nee, dat is niet mogelijk. Het RBPS mag maximaal tot het gespecificeerde aanhaalmoment roterend worden belast.      
Houdkracht tot druk pneumatisch Alle (LT) Hoe verhoudt de houdkracht zich tot de pneumatische druk? Tussen een pneumatische druk van 2 bar en de max. werkdruk, neemt de houdkracht lineair toe met de druk. Het klemelement mag niet onder 2 bar worden gebruikt. Veerbediende elementen (NC) hebben de volledige openingsdruk nodig om veilig te openen!      
Houdkracht tot druk pneumatisch Alle (LT) Hoe verhoudt de houdkracht zich tot de hydraulische druk? Tussen een hydraulische druk van 3 bar en de max. werkdruk, neemt de houdkracht lineair toe met de druk. Het klemelement mag niet onder 3 bar worden gebruikt. Veerbediende elementen (NC) hebben de volledige openingsdruk nodig om veilig te openen!      
Vlakheid aansluitconstructie Alle (LT) Welke vlakheid moet de verbindingsplaat hebben? Een vlakheid van 0,03 is vereist.      
LGG-membraan LG Van welk materiaal is het membraan gemaakt en welke eigenschappen heeft het materiaal? Het materiaal van het diafragma is NBR. Nitrilrubber heeft een goede slijtvastheid en is bestand tegen de meeste oliën en vetten.      
Grijpers voedselveilig Alle Zijn er voedselveilige componenten? Standaard niet, maar in toepassingen met voedsel is het vaak voldoende
, bijv. voor grijpers, om de grijpervingers van roestvast staal te vervaardigen en de geleiders te smeren met voedselveilig vet. Als semi-standaard worden deze onderdelen gesmeerd met het voedselveilige vet Klübersynth UH1 14-151. Contact nodig.
     
ATEX Alle Zijn er ATEX-gecertificeerde producten voor explosiegevaarlijke omgevingen? Standaard Nee, maar voor bijna alle componenten uit het assortiment is het mogelijk om een certificering aan te bieden. Er moet contact worden opgenomen.      
Oversteekhoek Alle hoek-/radiale grijpers Waarom zijn er overspanningshoeken of oversteekhoeken voor hoek- en radiale grijpers? In de regel wordt het te grijpen werkstuk in de 0°-positie gegrepen, dat is de positie waarin de grijpervingers parallel aan elkaar staan. De hoekgrijpers en radiale grijpers van Zimmer kunnen deze positie overschrijden. Deze oversteekhoek bedraagt ten minste 1° per vinger en is bedoeld als hefreserve. De reserve is nodig omdat het te grijpen werkstuk en de specifieke grijpervingers onderhevig kunnen zijn aan toleranties die geen betrouwbare grijping bij 0° garanderen.      
GEP5000-aansluitstekker GEP5000 Kan de stekker op de grijper gedraaid worden om de kabeluitgang te veranderen? Nee, de stekker is op de printplaat gesoldeerd.      
Ongesynchroniseerd Grijpers alle Bestaan er parallelle grijpers met ongesynchroniseerde vingerslag? In de standaardversie niet, maar de grijpers uit het hoofdstuk parallelle grijpers met 2 vingers met grote slag kunnen dienovereenkomstig worden aangepast. Er moet contact worden opgenomen.      
Vaste grijpers Grijpers alle Zijn er parallelle grijpers met een vaste vinger? In de standaardversie niet, maar bijna alle grijpers kunnen dienovereenkomstig worden aangepast. Er moet contact worden opgenomen.        
Plunjerbediening Grijpers alle Zijn er grijpers zonder eigen aandrijving die via een plunjer worden bediend? In de standaarduitvoering niet, maar bijna alle grijpers kunnen dienovereenkomstig worden aangepast, bijv. om meerdere grijpers met één aandrijving te bedienen, zoals bij een roterende indexeertafel. Er moet contact worden opgenomen.        
GU zonder noppen GU2... Is het mogelijk om de rubbervingers van de GU serie zonder noppen te verkrijgen? Ja, als variant mogelijk. Er moet contact worden opgenomen.      
Positioneren Alle E-grijpers Welke mechatronische grijpers kunnen gepositioneerd worden? De grijpers van de GEH6000- en GEH8000-series kunnen gepositioneerd worden. De
andere elektrische grijpers bewegen naar de eindpositie zoals pneumatische grijpers."
     
Y-stekkeraansluiting GEH6180IL Wat is de doorsnede van de M12-kabel op de E-gripper? De draaddoorsnede is 0,34 mm² voor alle vijf draden.      
Omschakelafstand MFSP2 MFSP2... Wat is de kleinst mogelijke afstand tussen de twee posities die gescand kunnen worden? Dit hangt ook af van de betreffende grijper. In het algemeen kan de verklaring
worden gemaakt, 2 mm."
       
Materiaal LG spantanghouder LGS Van welk materiaal is de spantanghouder gemaakt? Het is 16MnCr5.      
Grijpkracht Grijpkracht algemeen Wat is de relatie tussen druk en grijpkracht? Afhankelijk van de druk, neemt de grijpkracht toe of af. De verhouding tussen
druk en grijpkracht is ongeveer lineair."
     
Water Algemeen Waarom ontstaat er condens in de cilinder? Dit komt vooral voor bij grijpers met kleine volumes. Bij het ontluchten van de
grijper kan de temperatuur gedurende korte tijd onder -80°C dalen. Hierdoor ontstaat
condensatie in de cilinder en in de leidingen. Als de leidingen te lang zijn, kan het condensaat niet volledig worden afgevoerd en blijft het achter in de grijper en de leidingen. Verhelping, leiding korter maken of een snelsluitklep gebruiken om het condensaat af te voeren."
     
Bevestiging XYR Hoe wordt de ascompensatie van de XYR-serie aan de robot geschroefd? Als de ascompensatie in de middenpositie staat, kunnen de montageschroeven met een inbussleutel worden aangedraaid. Daartoe wordt de zeskantbout in de gaten tegenover het schroefvlak geleid. Demontage van de ascompensatie is niet nodig.      
Magneetveldsensor
Inductieve sensoren
NJ, MFS Wat is beter of wat is het verschil tussen positiebepaling met behulp van
magneetveldsensortechnologie of met behulp van inductieve naderingsschakelaars?
Magneetveldsensortechnologie heeft het voordeel dat de sensoren voor de detectie van de magneet die aan de
zuiger zijn bevestigd, bijna volledig in de detectiegroef verdwijnen en er dus geen extra storingscontouren ontstaan. Ze zijn ook beter op het gebied van vuil, want bij de inductieve sensor kan vuil zich op het schakelvlak afzetten en het signaal beïnvloeden. De inductieve sensoren hebben het voordeel dat zij de grijpervinger direct voelen en minder gevoelig zijn voor externe magnetische velden. Magnetisch-veldsensor
MVS Zijn er ook magneetveldsensoren beschikbaar voor montage in een T-groef? De door Zimmer aangeboden sensoren zijn afgestemd op de Zimmer-componenten. Aangezien alle met magneetveldsensoren uitgeruste producten een C-groef hebben, zijn alleen deze sensoren in het assortiment opgenomen.
Slagbegrenzingsschroef GK Zijn magnetische veldsensoren ook beschikbaar voor montage in een T-groef? De sensoren die door Zimmer worden aangeboden zijn afgestemd op de Zimmer-componenten. Aangezien alle met magneetveldsensoren uitgeruste producten een C-groef hebben, zijn alleen deze sensoren in het assortiment opgenomen.      
Slagbegrenzingsschroef GK Kan de slagbegrenzingsschroef van de kniehendelgrijper, GK-serie, worden ingekort of verwijderd? De slagbegrenzingsschroef kan tot de gewenste lengte worden ingekort.
Verwijdering zal leiden tot voortijdige uitval van de grijper.
     
Brug GK Kan de brug van de kniehendelgrijper, GK-serie, worden verwijderd? Nee, de brug vormt een essentieel onderdeel van de geleider.Verwijdering ervan zal
leiden tot voortijdige uitval van de grijper."
     
Sensoren Alle Kunnen sensoren van andere fabrikanten worden gebruikt? Er kunnen sensoren van andere fabrikanten worden gebruikt. Zimmer kan de
werking echter niet garanderen, aangezien alleen Zimmer-sensoren op alle producten zijn getest."
     
           
Vaak gestelde vragen "Service"

Opdracht geven

Hoe geef ik opdracht tot een retourzending?

Voor uw retourzending kunt u het beste online een retourbon afdrukken via onze homepage. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en samen met uw retourzending naar het juiste adres worden gestuurd. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met uw verantwoordelijke casemanager of met ons servicecentrum. Onze medewerkers zullen u hier graag bij helpen. Houd er rekening mee dat de exacte reden voor de retourzending en, indien van toepassing, de exacte beschrijving van het defect bij uw retourzending moet worden vermeld.

Welke voordelen heb ik door rechtstreeks met Zimmer Group te werken?

Ons personeel is speciaal opgeleid voor de reparatie van Zimmer-producten en heeft hier jarenlange ervaring in. Een goede werking kan alleen worden bereikt met behulp van de nodige speciale gereedschappen en assemblageprocedures. U krijgt 12 maanden garantie op de vervangen onderdelen. Als de reparatie van een product niet rendabel is, krijgt u naast ons serviceaanbod ook een offerte voor een nieuw onderdeel.

Duur van de afwikkeling

Hoe lang duurt de reparatie?

  • Standaardproducten: Ca. 7-10 werkdagen voor volledige afwikkeling. Mits alle reserveonderdelen in voorraad zijn.
  • Elektronische standaardproducten: Ca. 10-15 werkdagen voor volledige afwikkeling (zowel mechanisch als elektronisch)
  • Speciale ontwerpen: Afhankelijk van inspanning en overeenkomst
  • Systemen: Afhankelijk van inspanning en overeenkomst

Is er de mogelijkheid van een spoedreparatie?

Als het heel snel moet, halen wij alles uit de kast om reparaties aan standaardproducten binnen een paar dagen uit te voeren. Neem gewoon contact met ons op!

Kosten

Kosten van diagnose en beoordeling

Voor verwerking en gedetailleerde beoordeling berekenen wij verwerkingskosten van € 40,00 per standaardproduct, mits er geen opdracht is gegeven tot reparatie en er geen nieuw product is besteld!

Reparatiekosten

De reparatiekosten worden berekend naar gelang van de inspanning, zodra de producten bij ons zijn geïnspecteerd. Een kostenraming vooraf is helaas slechts in beperkte mate mogelijk (bijv. voor de ombouw van nieuwe onderdelen)

Welke opties heb ik nadat een kostenraming is opgesteld?

U kunt het product laten repareren onder de aangegeven voorwaarden. Als de reparatie kostentechnisch gezien niet meer verantwoord is, kunt u een nieuw product bestellen op basis van de meegezonden offerte voor nieuwe onderdelen. Zodra u tegen de reparatie en tegen een bestelling van een nieuwe onderdeel besluit, vervallen de verwerkingskosten. U kunt het product gratis bij ons laten afvoeren of wij kunnen het gedemonteerd naar u terugsturen.

Zijn ontbrekende onderdelen van het product vermeld in de kostenraming?

Onderdelen die belangrijk zijn voor de werking en de veiligheid worden geïnstalleerd en ook vermeld.

Verpakking en verzending

Verpakking & verzending Is het mogelijk om een ander afleveradres op te geven?

Ja, een alternatief afleveradres kan worden opgegeven bij het bestellen van een reparatie in uw bestelling of door een e-mail te sturen naar het serviceteam.

Hoe moet ik de defecte producten verpakken?

Elk product moet stevig en onbreekbaar in dozen of kratten worden verpakt. Bij klemelementen moeten de transportvergrendelingen worden aangebracht overeenkomstig de montage- en bedieningsvoorschriften.

Waarom komt mijn product gedemonteerd terug en niet gemonteerd?

Om een gefundeerde kostenopgave te kunnen doen, moeten we het product uit elkaar halen. Pas dan kunnen de fouten en de daaraan verbonden kosten worden vastgesteld. Nadat u de kostenraming had ontvangen, besloot u de reparatie niet te laten uitvoeren en gaf u ons opdracht het defecte gereedschap aan u terug te sturen. Als u het product toch weer gemonteerd wilt hebben, dan doen wij dat graag tegen een vergoeding, mits er geen gevaar ontstaat door het niet gerepareerde product.

Ingebruikneming in het buitenland

Waar/hoe kan ik mijn product laten repareren als ik in het buitenland ben?

Voor informatie kunt u de juiste servicecontactpersoon op onze website selecteren, die u graag zal helpen met al uw vragen of met uw retourzending.

Overige

Hoe lang heb ik aanspraak op garantie?

Na de aankoop van een nieuw product hebt u een garantie van 12 maanden. Vermeld dit bij het retourneren van de goederen op de betreffende leveringsbon. In geval van een reparatie heeft u een garantieclaim van 12 maanden op alle vervangen onderdelen.