Privacybeleid

Impressum

 

§ 1 Verantwoordelijke/ functionaris voor gegevensbescherming

 1. De Zimmer Group (als verantwoordelijke partij: Zimmer GmbH, Im Salmenkopf 5, 77866 Rheinau) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw persoonlijkheidsrechten. De inachtneming en naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging zijn voor ons vanzelfsprekend. Alle gegevens over u, zoals titel, voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, IP-adres, enz. worden persoonsgegevens genoemd. Wij willen u graag informeren over wanneer wij welke persoonsgegevens van u verzamelen en hoe wij die gebruiken.
   
 2. Als u vragen of opmerkingen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail datenschutzbeauftragter@zimmer-group.de of per post aan: Functionaris voor gegevensbescherming, Zimmer GmbH, Im Salmenkopf 5, 77866 Rheinau.

§ 2 Uw rechten als betrokkene

 1. U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:
 • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (art. 15 AVG),
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 AVG),
 • Wissen van uw door ons opgeslagen gegevens (art. 17 AVG),
 • Beperking van de gegevensverwerking indien wij uw gegevens nog niet mogen wissen op grond van wettelijke verplichtingen (art. 18 AVG),
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 AVG) en
 • Overdraagbaarheid van gegevens, voor zover u met de gegevensverwerking hebt ingestemd of een contract met ons hebt gesloten (art. 20 AVG). 
 1. Indien u ons toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
 2. U kunt zich met een klacht te allen tijde wenden tot een toezichthoudende autoriteit, bijv. de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de deelstaat waar u woont of de autoriteit die voor ons als verantwoordelijke instantie optreedt.
 • De Functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de deelstaat
 • Adres: Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart
 • Postadres:: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
 • Tel.: 0711/615541-0, FAX: 0711/615541-15, 
 • E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

 

§ 3 Toegang tot de website

Elke toegang tot onze homepage en elke opvraging van een bestand dat op de homepage is opgeslagen, wordt geregistreerd. De opslag dient voor interne, systeemgerelateerde doeleinden. De volgende informatie wordt geregistreerd: datum en tijd van de opvraging, opgevraagde URL, voor de opvraging gebruikt protocol (bv. http/1.1), herkomst, d.w.z. van welke
pagina de opvraging afkomstig was (bijv. Google) en user agent van de opvrager (gegevens over browser, e-mailprogramma, enz.). Om veiligheidsredenen wordt ook het IP-adres geregistreerd. Dit protocol wordt alleen geraadpleegd in geval van inbreuken op de beveiliging met het oog op strafrechtelijke vervolging; de bewaartermijn voor deze gegevens is
10 weken. Persoonlijke gebruikersprofielen worden niet aangemaakt! De rechtsgrondslag is art. 6 par. 1 sub f AVG.
 

§ 4 Contactformulier

Wanneer u via onze website contact met ons opneemt, verzamelen wij diverse persoonsgegevens van u via ons contactformulier. Verplichte velden, om een zinvolle verwerking van uw aanvraag mogelijk te maken met uw gegevens die voor ons minimaal noodzakelijk zijn, zijn: voornaam, achternaam, bedrijf, adres van het bedrijf (straat, stad), uw e-mailadres, telefoonnummer voor vragen en het eigenlijke bericht. De vermelding van het btw-nummer van uw bedrijf is vrijwillig, evenals aanvullende informatie zoals of u wenst te worden teruggebeld of uw faxnummer. Ten slotte bevestigt u via een reCAPTCHA veld dat u een persoon bent om botnet of geautomatiseerde verzoeken te kunnen uitsluiten ter bescherming tegen SPAM-mails. Met deze door u verstrekte gegevens wordt via een applicatie met tussentijdse opslag een onversleutelde e-mail gegenereerd, die u aan ons overdraagt door deze te verzenden. Wij willen u erop wijzen dat de e-mail niet versleuteld is, dus let u er alstublieft op dat u geen vertrouwelijke gegevens of informatie op deze manier verstrekt. De rechtsgrondslag is art. 6, 1 sub a, f, AVG.
 

§ 5 Uploaden van bestanden

De link naar het beveiligde onlineportaal Fileshare is beschikbaar in het servicegedeelte voor het doorsturen van bestanden naar ons. U moet uw e-mailadres en voor- en achternaam
invoeren wanneer u zich registreert. Het doel is om  contact met u op te nemen om de betreffende aanvraag door te sturen binnen het bedrijf.
 

§ 6 Cookies

§ 7  Google Analytics

 1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), een onderneming die is opgericht naar en wordt geëxploiteerd volgens het recht van Ierland (registernummer: 368047) met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").  
 2. Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw
  IP-adres) wordt doorgegeven aan computers van Google en daar opgeslagen. Het is niet uitgesloten dat de gegevensverwerking daarbij plaatsvindt buiten het toepassingsgebied van het EU-recht. Google heeft zich aangesloten bij het Privacy Shield, zodat Google garandeert dat de EU-normen inzake gegevensbescherming worden nageleefd."
 3. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven in het kader van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser de desbetreffende instellingen uit te voeren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
 4. U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie zal worden geplaatst om te voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics deactiveren
 5. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op 

Wij willen u erop wijzen dat aan Google Analytics op deze website de code "gat._anonymizeIp();" is toegevoegd om een geanonimiseerde verzameling van
IP-adressen te garanderen (het zogenaamde IP-masking).
 

§ 8 WiredMinds

 1. Onze website maakt gebruik van de tracking pixel-technologie van WiredMinds AG (www.wiredminds.de) om het bezoekersgedrag te analyseren. WiredMinds is WiredMinds GmbH,
  Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Duitsland.
 2. Daarbij worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen op basis waarvan onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Waar mogelijk en passend worden deze gebruiksprofielen volledig geanonimiseerd. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van de bezoeker en worden gebruikt om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden doorgestuurd naar WiredMinds of rechtstreeks door WiredMinds verzameld. WiredMinds mag informatie die wordt achtergelaten door bezoeken aan de websites gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen te creëren. De aldus verkregen gegevens zullen zonder afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren , en zij zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.
 3. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door op de volgende link te klikken: Uitsluiten van website-tracking
 4. Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van WiredMinds kunt u vinden ophttps://www.wiredminds.de/datenschutzhinweis .
 5. De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (art. 6 par. 1 sub a AVG).
 6. De ontvanger van de gegevens is WiredMinds GmbH als opdrachtverwerker.
 7. Als IP-adressen worden geregistreerd, worden zij onmiddellijk anoniem gemaakt door het laatste nummerblok te schrappen.
 8. De verstrekking van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis, uitsluitend op basis van uw toestemming. Indien u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.
 9. Met behulp van de WiredMinds-tool kan het gedrag van de bezoekers van de website worden beoordeeld en kunnen de belangen worden geanalyseerd. Bovendien wordt een verbetering van het internetaanbod mogelijk gemaakt. Daartoe creëren wij een pseudoniem gebruikersprofiel.

§ 9 Gebruik van social media plug-ins

 1. Wij maken momenteel gebruik van de volgende social media plug-ins: [Facebook, XING, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter]. Wij gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de markering op het vakje boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt opgevraagd. Bovendien zullen de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden doorgestuurd. In het geval van Facebook en XING wordt, volgens de respectieve aanbieders in Duitsland, het IP-adres onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt. Door de activering van de plug-in worden dus persoonsgegevens over u aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in doorgegeven en daar opgeslagen (bij Amerikaanse aanbieders in de VS). Aangezien de aanbieder van de plug-in met name gegevens verzamelt via cookies, raden wij u aan alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vakje klikt.
 2. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor de gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijnen. Wij hebben ook geen informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.
 3. De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om zijn website af te stemmen op uw behoeften. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor de weergave van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de desbetreffende aanbieder van de plug-in om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6 par. 1 zin 1 sub f AVG.
 4. De gegevensoverdracht vindt plaats onafhankelijk van de vraag of u een account hebt bij de aanbieder van de plug-in en daar bent ingelogd. Indien u bent ingelogd bij de aanbieder van de plug-in, worden uw door ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw account bij de aanbieder van de plug-in. Als u bijvoorbeeld op de geactiveerde knop klikt en naar de pagina linkt, slaat de aanbieder van de plug-in deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt hij deze openbaar met uw contacten. Wij raden u aan regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo een toewijzing aan uw profiel bij de aanbieder van de plug-in kunt voorkomen.
 5. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder, dat hieronder wordt meegedeeld. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.
 6. Adressen van de respectievelijke aanbieders van plug-ins en URL met hun mededelingen inzake gegevensbescherming:
  Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php nadere informatie over gegevensverzameling http://facebook.com/help/186325668085084,http://facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://privacyshild.gov/EU-US-Framework.
  XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
  LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich aangesloten bij het
  EU-US Privacy Shield, https://privacyshild.gov/EU-US-Framework.
  Instagram: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland https://help.instagram.com/519522125107875
  Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland https://twitter.com/de/privacy
 7. Meta Conversion Pixel
  Delen van onze website maken gebruik van de "conversion pixel" of bezoekersactie-pixel van Meta Platforms, Inc, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS (hierna: Meta).
  Hierbij gaat het om tracking-technologie in de categorie "Optionele instellingen".
  Door het oproepen van deze pixel vanuit uw browser is het mogelijk voor Meta Platforms, Inc. om te herkennen of een Meta-reclame-actie succesvol was, bijvoorbeeld of deze heeft geleid tot het afsluiten van een contract. Vanuit Meta Inc. ontvangen wij alleen statistische gegevens zonder enige concrete verwijzing naar personen. Dit is belangrijk voor ons om de effectiviteit van onze Meta-reclame-acties te registreren voor statistische doeleinden en marktonderzoek. In het geval dat u een gebruiker bent van aanbiedingen van Meta Platforms, Inc., verwijzen we u ook naar hun informatie over gegevensbescherming https://www.facebook.com/about/privacy/.
  De Meta Conversion Pixel wordt alleen gebruikt na uw voorafgaande toestemming in de categorie "Optionele instellingen". De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 sub a) van de AVG in combinatie met uw toestemming.

 

§ 10 Integratie van YouTube-video's

 1. Wij hebben YouTube-video's in ons online-aanbod geïntegreerd, die worden opgeslagen op www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. [Deze zijn allemaal ingebed in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht]
 2. Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien zullen de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden doorgestuurd. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing aan uw YouTube-profiel niet wenst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of het aanpassen van zijn website aan uw behoeften. Een dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.
   
 3. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube, zie het privacybeleid. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

§ 11 Privacybeleid – sociale media 

 1. Door het aanbieden van een Facebook FanPage, een Xing, Instagram Linkedin bedrijfspagina, of een bedrijfsprofiel op YouTube, verzamelen wij in de eerste plaats gegevens van u als gebruiker, en in de tweede plaats verwerken de respectievelijke exploitanten gegevens van u. Ongeacht of u een gebruikersaccount bij de exploitant hebt of niet. Deze omstandigheid heeft alleen gevolgen voor de aard van de gegevensverwerking door Facebook en Instagram, maar niet voor de vraag of gegevens worden verwerkt. Dit gebeurt in elk geval.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gegevensverwerking door de exploitanten, noch kunnen wij u uitgebreide uitleg verschaffen, maar wij willen op deze plaats verwijzen naar het arrest van het EuGH van 5 juni 2018 waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot Facebook FanPages is vastgesteld. De jurisprudentie is overdraagbaar op andere exploitanten.
 3. Voor het gedeelte waarvoor de exploitanten verantwoordelijk zijn, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van de respectievelijke exploitant.
 4. Wanneer u onze Facebook FanPage, een Xing-, Instagram-, LinkedIn-bedrijfspagina, of ons bedrijfsprofiel op YouTube bezoekt, kunnen wij het volgende registreren
 • de domeinnaam
 • het IP-adres van uw computer,
 • de bestandsaanvraag van de client (bestandsnaam en URL), de http-responscode en de
 • website via welke u ons bezoekt.
 • Interacties met onze berichten ("likes")
 • Commentaar
 • Interacties met ons
 1. Wij verzamelen automatisch de gegevens die worden gegenereerd wanneer u onze website bezoekt.
 2. Wij onderhouden de pagina’s om er met de gebruikers te kunnen communiceren en om te kunnen verwijzen naar berichten, diensten en dergelijke.
 3. Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectievelijke verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij naar de informatie in § 9 par. VI en § 10 par. III.

§ 12 Integratie van Google Maps

 1. Wij maken op deze website gebruik van de dienst Google Maps. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.
 2. Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien zullen de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden doorgestuurd. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing aan uw Google-profiel niet wenst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en/of om haar website aan te passen aan uw behoeften. Een dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.
 3. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: 

§ 13 Google reCAPTCHA

 1. Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), een bedrijf dat is opgericht naar en wordt geëxploiteerd volgens het recht van Ierland (registernummer: 368047) met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=en
 2. Het doel van reCAPTCHA is te controleren of de gegevens op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analysedoeleinden analyseert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt. De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft er een gerechtvaardigd belang bij zijn websites te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

§ 14 DoubleClick by Google

 1. Deze website maakt gebruik van de online marketingtool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Bovendien kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die verband houden met advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.
 2. Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door middel van deze tool verzamelt en informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis: door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.
 3. U kunt deelname aan dit tracking-proces op verschillende manieren voorkomen:
 • door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; met name zal het onderdrukken van cookies van derden ertoe leiden dat u geen advertenties van derden ontvangt;
 • door het uitschakelen van cookies voor conversion tracking door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com/” worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads , waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;
 • door op interesses gebaseerde advertenties uit te schakelen van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; door ze permanent uit te schakelen in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browser via de link www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 par. 1 zin 1 sub f AVG. Meer informatie over DoubleClick by Google is beschikbaar op https://marketingplatform.google.com/about/enterprise, en over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 15 Gebruik en doorsturen van persoonsgegevens

 1. Indien u ons persoonsgegevens hebt verstrekt, zullen wij deze uitsluitend gebruiken om te reageren op uw aanvragen, voor technische administratie en, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, voor onze marketing. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of op een andere manier doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, met name het doorgeven van bestelgegevens aan leveranciers, als dit noodzakelijk is voor de facturering, als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als u van tevoren toestemming heeft gegeven.
 2. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst.
 3. Opgeslagen persoonsgegevens worden gewist wanneer u uw toestemming voor opslag intrekt, wanneer kennis van de gegevens niet langer nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn opgeslagen, d.w.z. wanneer het proces is voltooid en er geen wettelijke termijnen voor het wissen zijn, of wanneer opslag van de gegevens om andere wettelijke redenen niet is toegestaan. Indien de gegevens niet kunnen worden gewist, worden zij geblokkeerd voor verdere verwerking tot het verstrijken van de wettelijke termijnen voor het wissen ervan.

§ 16 Overige

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerking die leidt tot geautomatiseerde besluitvorming/profilering met betrekking tot uw persoon.


§ 17 Veiligheidsaanwijzing

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens zo op te slaan dat deze niet toegankelijk zijn voor derden door het nemen van alle technische en organisatorische maatregelen. Bij communicatie via een niet-versleutelde e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, dus raden wij u aan vertrouwelijke informatie per post te versturen.