Digitale diensten en vision-technologie

Wereldwijd neemt het thema digitalisering op alle gebieden van het leven toe. De toenemende individualisering van de samenleving, de wereldwijde flexibilisering van de markten en de snel veranderende marktomstandigheden vereisen een hogere mate van flexibiliteit en een efficiënt gebruik van hulpbronnen en energie.  Dit stelt nieuwe uitdagingen aan de  productieprocessen. Daartoe worden machines, installaties, systemen en diensten in een netwerk opgenomen, communiceren zij met elkaar en reageren zij binnen een zelfstandige eenheid, de smart factory. Voor zowel de sector machine- en installatiebouw als de productie-industrie  is het centrale thema de koppeling van industriële vervaardiging aan intelligente digitale systemen. Digitalisering belooft lagere kosten, een hogere productiekwaliteit, flexibiliteit, efficiëntie, kortere responstijden op verzoeken van klanten en een snellere aanpassing aan kleinere productiebatches en veranderende markteisen.

De Zimmer Group heeft al in een vroeg stadium op deze omwenteling geanticipeerd en consequent de ontwikkeling van een mechatronisch besturingsplatform, de naadloze implementatie van vision-technologie en digitale diensten doorgezet. Dit stelt ons in staat complexere behoefteprofielen te implementeren, zoals bin-picking en AI-ondersteunde totaaloplossingen. Daarnaast is het ook mogelijk om de volledige levenscyclus van systemen te begeleiden met digitale diensten om ze nog efficiënter en betrouwbaarder te maken in ontwikkeling, installatie en werking, en om een gemakkelijke aansluiting op bestaande of toekomstige ERP/MES-systemen mogelijk te maken.  Wij bieden reeds een breed portfolio van hardware- en softwaremodules voor de digitalisering van processen, ongeacht de bedrijfstak of de grootte van het bedrijf.

De decennialange diepgaande knowhow van de Zimmer Group op het gebied van industriële productie in alle bedrijfstakken maakt het bedrijf tot de ideale partner voor de overgang naar het digitale tijdperk en opent tegelijkertijd nieuwe en innovatieve werkterreinen en waardeketens.


Met systeemoplossingen van de Zimmer Group hebt u de voordelen van digitalisering aan uw zijde.