Klachtenregeling in het kader van de Duitse wet op ‘gepaste zorgvuldigheid in de toeleveringsketen’ (LkSG, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) bij de Zimmer Group

De Zimmer Group in Rheinau is een familiebedrijf dat ervan overtuigd is dat het communiceren en respecteren van waarden essentieel is voor het succes en de duurzaamheid van onze bedrijfspraktijken. Wij streven ernaar om de hoogste normen op het gebied van mensenrechten en sociale verantwoordelijkheid in onze toeleveringsketen te waarborgen. Als onderdeel van ons streven naar transparantie en verantwoordingsplicht, bieden wij u de mogelijkheid om mogelijke schendingen van de wet op gepaste zorgvuldigheid, het Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, onder onze aandacht te brengen.

Klachten kunnen via het volgende e-mailadres worden ingediend:  

We nemen alle binnenkomende klachten serieus en verplichten ons om ze grondig te onderzoeken. Als familiebedrijf zijn de waarden die ons bedrijf kenmerken, bijzonder belangrijk voor ons. We zullen passende maatregelen nemen om eventuele overtredingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat onze toeleveringsketen aan de hoogste ethische normen voldoet.

Uw medewerking is van onschatbare waarde om ervoor te zorgen dat wij onze verplichtingen nakomen en voortdurend verbeteringen doorvoeren.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in de Zimmer Group.