Gedragscode

Beste collega's,

Onze missie beschrijft de waarden die wij delen en hoe wij willen samenwerken – vandaag en in de toekomst. Het geeft ons een duidelijk doel om het succes van onze onderneming op lange termijn veilig te stellen. Op basis van de centrale gedachte "Zimmer – THE KNOW-HOW FACTORY" kunnen wijdit doel alleen samen bereiken. Met name onze waarden, zoals persoonlijke verantwoordelijkheid, openheid en transparantie, alsmede gedrag dat in overeenstemming is met de wet en te allen tijde ethisch correct is, spelen hierbij een belangrijke rol.


Deze gedragscode brengt voor het eerst onze belangrijke basisregels en -beginselen samen in één document, biedt een oriënterend kader en is in gelijke mate van toepassing op ieder van ons – op het management, op de kaderleden en op elke individuele medewerker.


Het is een eis die we onszelf stellen en tegelijkertijd een belofte aan iedereen, dat we ons verantwoordelijk gedragen tegenover zakenpartners en de buitenwereld, maar ook in onze omgang met elkaar binnen het bedrijf. Samen zijn we verantwoordelijk voor de reputatie – de goede naam – van ons bedrijf. Wangedrag van individuele personen kan ons allen enorme schade toebrengen. Daarom vragen wij u, beste collega's, deze gedragscode aandachtig te lezen en samen met ons te gebruiken als leidraad voor ons dagelijks gedrag.


De directie van de Zimmer Group GmbH, Zimmer GmbH, Zimmer GmbH Dämpfungssysteme, Zimmer GmbH Kunststofftechnik en Zimmer International GmbH